Zorg & Welzijn

In de zorg- en de welzijnssector staan mensen centraal. Je biedt hulp aan mensen die ziek zijn of om een andere reden zorg nodig hebben. Goed kunnen omgaan met mensen is belangrijk en je moet het leuk vinden om voor hen te zorgen. Daarnaast is het belangrijk dat je mensen stimuleert om zelf te doen wat ze nog kunnen. Goed kunnen observeren, praten en luisteren zijn van groot belang in de gezondheidszorg. Afhankelijk van de richting die je kiest, moet je ook beschikken over vaardigheden om fysieke zorg (denk bijvoorbeeld aan tillen) te leveren.